0228_perla
Квартира от Студии дизайна Perla Style
 Москва 2016