Cтудия T-Dance Studio
Автор: Евгений Дрожжин, Анастасия Прокопенко
АвиаПарк, Москва 2018